Detta är mina intygar och attester som visar vad jag har jobbet under de sista trettio åren som har gått. Original finns. Allt kan lämnas om det önskas.

<Tillbaka>